Table of Contents

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelu koostuu useista keskeisistä osa-alueista, jotka yhdessä luovat toimivan ja houkuttelevan sivuston

Verkkosivujen suunnittelun tärkeimmät osa-alueet

Käyttäjäkokemus (UX)

Käyttäjäkokemus (UX) tarkoittaa, että verkkosivujen suunnittelussa keskitytään tekemään sivustosta helppokäyttöinen ja intuitiivinen. 

Tavoitteena on, että käyttäjät voivat navigoida sivustolla vaivattomasti ja löytää etsimänsä tiedot nopeasti ja helposti. 

Tämä saavutetaan esimerkiksi selkeällä navigaatiolla, loogisella rakenteella ja nopeilla latausajoilla, mikä parantaa kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta ja tekee sivuston käytöstä miellyttävää.

Visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa sivuston ulkoasun suunnittelua siten, että se on houkutteleva ja ammattimainen. Hyvä visuaalinen ilme luo ensivaikutelman, joka houkuttelee kävijöitä ja heijastaa yrityksen brändiä. 

Tämä sisältää väripaletin valinnan, typografian (eli fonttien ja tekstin asettelun) sekä kuvien harmonisen käytön. Näiden elementtien tulee toimia yhdessä luodakseen yhtenäisen ja miellyttävän kokonaisuuden, joka viestii yrityksen arvoista ja identiteetistä.

Sisältö

Verkkosivujen suunnittelussa sisältö tarkoittaa kaikkea tekstiä, kuvia, videoita ja muita mediatyyppejä, jotka esitetään sivustolla. Laadukas, relevantti ja helposti ymmärrettävä sisältö on ratkaisevan tärkeää. Sisältö tulee suunnitella kohdeyleisöä ajatellen, jotta se vastaa heidän tarpeisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. 

Lisäksi sisältö on hakukoneoptimoitava (SEO), mikä tarkoittaa avainsanojen strategista käyttöä, metatietojen optimointia ja laadukasta kirjoitustapaa, jotta sivusto näkyy paremmin hakukoneiden tuloksissa ja tavoittaa oikean yleisön.

Tekninen toimivuus

Tekninen toimivuus verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa sivuston moitteetonta teknistä toteutusta. Tämä sisältää sivuston sujuvan ja luotettavan toiminnan. Sivuston turvallisuus on myös olennainen osa teknistä toimivuutta, mikä tarkoittaa suojattua yhteyttä, turvallisia maksuja ja käyttäjätietojen suojaamista. 

Lisäksi sivuston tulee olla yhteensopiva eri selainten ja laitteiden kanssa, jotta kaikki käyttäjät voivat käyttää sitä ongelmitta riippumatta siitä, millä laitteella tai selaimella he ovat liikkeellä.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (SEO) verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa, että sivuston sisältö ja rakenne optimoidaan hakukoneita varten. Tavoitteena on parantaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja tavoittaa oikea yleisö. 

Tämä sisältää avainsanojen strategisen käytön sisällössä, metatietojen (kuten otsikot ja kuvaukset) optimoinnin sekä sivun latausnopeuden parantamisen. SEO varmistaa, että sivusto houkuttelee enemmän kävijöitä ja parantaa niiden mahdollisuuksia löytää sivusto hakukoneiden avulla.

Verkkosivun suunnittelun eteneminen

Asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden määrittely

Mitä haluat saavuttaa sivustolla ja mitkä ovat liiketoiminnalliset tavoitteesi?

Käydään keskusteluja asiakkaan kanssa heidän brändistään, kohderyhmästään, toivotuista ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista sekä pitkän aikavälin tavoitteista.

Tämän avulla luodaan sivusto, joka vastaa odotuksiasi, palvelee käyttäjiä tehokkaasti ja tukee liiketoiminnan kasvua ja menestystä.

Kilpailija-analyysi ja inspiraation kerääminen

Tutkitaan muiden, saman toimialan yritysten verkkosivuja.

Tämä auttaa ymmärtämään, mitä kilpailijasi tekevät hyvin ja missä heillä on parantamisen varaa. Samalla saadaan ideoita ja inspiraatiota omalle sivustolle.

Prosessi sisältää mm. kilpailijoiden sivustojen visuaalisen ilmeen, toiminnallisuuksien, käyttäjäkokemuksen ja sisällön analysoinnin. Näin voidaan kehittää kilpailukykyinen verkkosivusto, joka erottuu joukosta ja täyttää tarpeesi.

Sivuston rakenteen ja navigointisuunnitelman luominen

Sivuston rakenteen ja navigointisuunnitelman luominen verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa sivuston hierarkian ja käyttäjäpolkujen suunnittelua niin, että käyttäjät voivat helposti löytää tarvitsemansa tiedot.

Tämä prosessi sisältää sivujen ja alisivujen määrittelyn, navigointivalikon rakenteen suunnittelun sekä sisällön järjestämisen loogisesti ja intuitiivisesti.

Tavoitteena on luoda selkeä ja helppokäyttöinen navigaatio, joka parantaa käyttäjäkokemusta ja auttaa käyttäjiä siirtymään sujuvasti sivuston eri osioiden välillä.

Graafisten elementtien luominen ja ulkoasun hiominen

Houkutteleva ja yhtenäinen ulkoasu, joka heijastaa yrityksen brändiä ja parantaa käyttäjäkokemusta. Ulkoasun hiominen varmistaa, että kaikki graafiset elementit toimivat yhdessä luoden ammattimaisen ja miellyttävän kokonaisuuden.

Visuaalisten komponenttien, kuten kuvien, ikonien, grafiikoiden ja muiden visuaalisten elementtien suunnittelua ja optimointia. Sisältää myös värimaailman, typografian ja muiden visuaalisten elementtien valinnan ja harmonisoinnin.

UI- ja UX-suunnittelun viimeistely

UI- (User Interface) ja UX-suunnittelun (User Experience) viimeistely verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa lopullisten yksityiskohtien hiomista, jotta sivusto on sekä visuaalisesti houkutteleva että helppokäyttöinen. 

UI-suunnittelussa keskitytään visuaalisten elementtien, kuten painikkeiden, kuvakkeiden ja lomakkeiden esteettisyyteen ja toimivuuteen. UX-suunnittelussa varmistetaan, että käyttäjäpolut ovat loogisia ja sujuvia, mikä parantaa käyttäjäkokemusta. 

Viimeistelyvaiheessa testataan ja optimoidaan sekä visuaalisuus että käytettävyys, jotta ne täyttävät käyttäjien tarpeet.

Responsiivisuuden ja selainten yhteensopivuuden varmistaminen

Responsiivisuuden ja selainten yhteensopivuuden varmistaminen verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa, että sivusto toimii ja näyttää hyvältä kaikilla laitteilla ja selaimilla. Responsiivisuus varmistaa, että sivusto mukautuu automaattisesti eri näyttökokoihin, kuten tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin. 

Selainten yhteensopivuus taas tarkoittaa, että sivusto toimii oikein eri verkkoselaimilla, kuten Chrome, Firefox, Safari ja Edge.

Sivuston julkaisu ja ylläpito

Sivuston julkaisu ja ylläpito verkkosivujen suunnittelussa tarkoittaa verkkosivuston siirtämistä kehitysympäristöstä julkiseen verkkoon ja sen jatkuvaa hallintaa. Julkaisuvaiheessa sivusto siirretään palvelimelle, ja domain-nimi otetaan käyttöön. Julkaisun jälkeen ylläpito sisältää:

Säännölliset päivitykset: Sisällön, ohjelmistojen ja tietoturvaominaisuuksien päivittäminen.

Valvonta: Sivuston toiminnan ja suorituskyvyn seuranta.

Varmuuskopiot: Säännöllisten varmuuskopioiden ottaminen tietojen suojaamiseksi.

Vikojen korjaus: Mahdollisten teknisten ongelmien ja virheiden korjaaminen.

Optimointi: Sivuston jatkuva parantaminen ja optimointi käyttäjäkokemuksen ja hakukoneiden näkyvyyden maksimoimiseksi.

Verkkosivujen suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii erilaisia taitoja ja osaamista. Tavoitteena on luoda visuaalisesti miellyttävä, käytännöllinen ja käyttäjäystävällinen verkkosivusto, joka täyttää sekä asiakkaan että käyttäjien tarpeet.

Ota yhteyttä!

Jos haluat kuulla lisää siitä, miten verkkosivupalvelumme voi auttaa yritystäsi kasvamaan, ota yhteyttä meihin.

Olemme valmiita keskustelemaan tarpeistasi ja siitä, miten voimme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Pysy alasi kärjessä tiedon ansiosta. Saat markkinoinnin parhaita käytäntöjä mailiisi 1-2 krt/kk.
* Pakollinen
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue