Mitä eroa on prospektilla ja liidillä?

prospekti liidi

Prospekti liidi, tunnetaan myös nimellä potentiaalinen asiakas tai mahdollinen liidi, on henkilö tai organisaatio, joka on osoittanut jonkinlaista kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan, mutta ei ole vielä tehnyt ostopäätöstä. Prospekti liidin tunnistaminen ja hoitaminen on olennainen osa myyntiprosessia, sillä se voi lopulta johtaa myyntiin ja pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.

Prospekti ja liidi ovat molemmat termejä, joita käytetään kuvaamaan potentiaalisia asiakkaita, mutta niillä on hieman erilaiset merkitykset.

Prospekti on henkilö tai yritys, joka täyttää yrityksen asettamat kriteerit potentiaaliselle asiakkaalle. Prospekti ei ole vielä osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan.

Liidi on henkilö tai yritys, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Liidi on ottanut jonkinlaisen toimenpiteen, kuten antanut yhteystietonsa verkkosivustolla tai osallistunut webinaariin.

Prospekti liidin tunnistaminen

Prospekti liidin tunnistaminen alkaa potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen herättämisestä. Tämä voi tapahtua monin eri tavoin, kuten verkkosivuston kautta, sosiaalisen median kanavissa, tapahtumissa, suosittelujen tai suoramarkkinoinnin avulla. Kun henkilö ilmaisee kiinnostuksensa – esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen, lataamalla oppaan tai ottamalla yhteyttä lisätietojen saamiseksi – hänestä tulee prospekti liidi.

Liidien laadun arviointi

Kaikki prospekti liidit eivät ole samanarvoisia. On tärkeää arvioida liidien laatu ja todennäköisyys muuttua maksaviksi asiakkaiksi. Tämä arviointi voi perustua useisiin tekijöihin, kuten liidin demografisiin tietoihin, kiinnostuksen tasoon, budjettiin ja ostopäätöksen tekijöihin. Tehokas tapa laadun arviointiin on liidien pisteytys, jossa kullekin liidille annetaan pisteitä eri kriteerien perusteella.

Liidien hoitaminen

Kun prospekti liidit on tunnistettu ja arvioitu, seuraava vaihe on niiden hoitaminen. Liidien hoitaminen tarkoittaa kommunikoinnin ja suhteen rakentamisen jatkamista potentiaalisen asiakkaan kanssa, kunnes hän on valmis tekemään ostopäätöksen. Tämä voi sisältää säännöllisen yhteydenpidon sähköpostitse, räätälöidyn sisällön tarjoamisen, henkilökohtaisten tapaamisten järjestämisen tai erilaisten tarjousten esittämisen. Tavoitteena on tarjota arvoa ja vahvistaa luottamusta yrityksen ja prospekti liidin välillä.

Muuntaminen asiakkaaksi

Lopullinen tavoite prospekti liidien kanssa työskentelyssä on niiden muuntaminen maksaviksi asiakkaiksi. Tämä vaatii ymmärrystä siitä, mikä saa liidin tekemään ostopäätöksen, ja kykyä vastata hänen tarpeisiinsa tehokkaasti. On tärkeää huomata, että muuntaminen voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä jokaisella asiakkaalla on oma ostoprosessinsa ja päätöksentekoaikansa.

Miten prospekteja ja liidejä voi hankkia?

Prospekteja ja liidejä voi hankkia useilla eri tavoilla, kuten:

Verkkosivusto: Yritys voi hankkia prospekteja ja liidejä verkkosivustollaan tarjoamalla arvokasta sisältöä, kuten white papereita tai webinaareja, vastineeksi yhteystiedoille.

Sähköpostimarkkinointi: Yritys voi hankkia liidejä lähettämällä sähköpostiviestejä potentiaalisille asiakkaille.

Sosiaalinen media: Yritys voi hankkia prospekteja ja liidejä sosiaalisessa mediassa jakamalla arvokasta sisältöä ja vuorovaikuttamalla potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Mainonta: Yritys voi hankkia prospekteja ja liidejä mainostamalla verkkosivustollaan, sosiaalisessa mediassa tai hakukoneissa.

Yhteenveto

Prospekti liidi on tärkeä osa myyntiprosessia, sillä se edustaa mahdollisuutta uuteen asiakassuhteeseen ja liikevaihdon kasvuun. Tunnistamalla, arvioimalla ja hoitamalla näitä liidejä tehokkaasti yritykset voivat parantaa myyntiään ja rakentaa vahvoja, pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiinsa. Onnistunut liidien hallinta vaatii strategista lähestymistapaa, jatkuva kommunikointia ja kykyä ymmärtää ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Tutustu myös Mikä on SEO? oppaaseen ja saat vielä paremman käsityksen SEO:sta.

Tietoa meistä

Digitoimisto Pulse on erikoistunut somekanavien hallintaan ja sisällöntuotantoon. Aikataulutamme ja julkaisemme organisaatioosi tavoitteisiin sopivaa sisältöä puolestasi. Löydä uusia asiakkuuksia ja syvennä asiakaskokemusta.

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue