Paketit

Tarjoamme sinulle apua myös sosiaalisen median kanavien suunnittelun, hallintaan ja viestintään. 

Valitse sopiva paketti organisaationne tarpeiden mukaan.

viekö some liikaa omia resurssejasi? tässä apu.

S-paketti

Pieni paketti sopii vähän viestiville tai sosiaalista mediaa aloittaville yrityksille ja organisaatioille. Toimii silloin kun haluat tehdä säännöllistä viestintää, mutta ei ole tarvetta syvempään asiakassuhteiden rakentamiseen sosiaalisessa mediassa.
 • Kanavien hallinta
 • Sisällön vuosikello
 • Ajastetut julkaisut
 • Kehityspalaveri 1/kk

M-paketti

Keskikokoinen paketti sopii enemmän viestivimmille yrityksille ja organisaatioille. M-paketti toimii kun haluat viestiä aktiivisesti ja syventää suhdetta asiakkaisiinne sosiaalisessa mediassa.

Hinta sisältää S-paketin lisäksi:
 • Kanavien avaaminen
 • Keskustelu kanavissa
 • Julkaisuiden buustaus
 • Kehityspalaveri 2/kk
Suosituin

L-paketti

Laaja paketti sopii isommille toimijoille sekä aktiivisesti viestiville yrityksille ja organisaatioille. L-paketti toimii kun haluat ottaa sosiaalisen median tärkeäksi osaksi organisaationne toimintaa.

Hinta sisältää M-paketin lisäksi:
 • Aktivointi kanavissa
 • Maksullinen mainonta
 • Kuvapankin täydentäminen
 • Analysointi + kehittäminen

S-PAKETTI​

Pieni paketti sopii vähän viestiville tai sosiaalista mediaa aloittaville yrityksille ja organisaatioille. Toimii silloin kun haluat tehdä säännöllistä viestintää, mutta ei ole tarvetta syvempään asiakassuhteiden rakentamiseen sosiaalisessa mediassa.

Hoidamme päivittäisen kanavien hallinnan, sisältäen sisällöntuotannon, aikataulutuksen ja yhteisönhallinnan, pitäen kanavasi elävinä ja aktiivisina.

Suunnittelemme ja toteutamme strategisen sisällön vuosikellon, varmistaen johdonmukaisen ja kohdennetun viestinnän ympäri vuoden.

Hyödynnämme tehokkaita työkaluja julkaisujen ajastamiseen, varmistaen säännöllisen ja ajankohtaisen sisällön toimituksen.

Järjestämme säännöllisiä kehityspalavereita yhdessä asiakkaan kanssa, arvioidaksemme edistymistä ja mukauttamaan strategiaa tarpeiden mukaan.

M-PAKETTI

Keskikokoinen paketti sopii enemmän viestivimmille yrityksille ja organisaatioille. M-paketti toimii kun haluat viestiä aktiivisesti ja syventää suhdetta asiakkaisiinne sosiaalisessa mediassa. 

Luomme ja optimoimme sosiaalisen median kanavat brändisi äänen ja tavoitteiden mukaisesti, varmistaen, että ne tavoittavat oikean yleisön.

Hoidamme päivittäisen kanavien hallinnan, sisältäen sisällöntuotannon, aikataulutuksen ja yhteisönhallinnan, pitäen kanavasi elävinä ja aktiivisina.

Osallistumme aktiivisesti yleisön kanssa käytävään vuoropuheluun, edistäen positiivista brändimielikuvaa ja rakentaen luottamusta.

Suunnittelemme ja toteutamme strategisen sisällön vuosikellon, varmistaen johdonmukaisen ja kohdennetun viestinnän ympäri vuoden.

Hyödynnämme tehokkaita työkaluja julkaisujen ajastamiseen, varmistaen säännöllisen ja ajankohtaisen sisällön toimituksen.

Teemme julkaisuistasi huomattavia buustaamalla niitä kohdennetusti, lisäten niiden ulottuvuutta ja tavoitettavuutta.

Järjestämme säännöllisiä kehityspalavereita yhdessä asiakkaan kanssa, arvioidaksemme edistymistä ja mukauttamaan strategiaa tarpeiden mukaan.

L-PAKETTI

Laaja paketti sopii isommille toimijoille sekä aktiivisesti viestiville yrityksille ja organisaatioille. L-paketti toimii kun haluat ottaa sosiaalisen median tärkeäksi osaksi organisaationne toimintaa. 

Luomme ja optimoimme sosiaalisen median kanavat brändisi äänen ja tavoitteiden mukaisesti, varmistaen, että ne tavoittavat oikean yleisön.

Hoidamme päivittäisen kanavien hallinnan, sisältäen sisällöntuotannon, aikataulutuksen ja yhteisönhallinnan, pitäen kanavasi elävinä ja aktiivisina.

Osallistumme aktiivisesti yleisön kanssa käytävään vuoropuheluun, edistäen positiivista brändimielikuvaa ja rakentaen luottamusta.

Käytämme luovia kampanjoita ja osallistavaa sisältöä aktivoidaksemme yleisön vuorovaikutukseen, lisäten sitoutumista ja näkyvyyttä.

Suunnittelemme ja toteutamme strategisen sisällön vuosikellon, varmistaen johdonmukaisen ja kohdennetun viestinnän ympäri vuoden.

Hyödynnämme tehokkaita työkaluja julkaisujen ajastamiseen, varmistaen säännöllisen ja ajankohtaisen sisällön toimituksen.

Teemme julkaisuistasi huomattavia buustaamalla niitä kohdennetusti, lisäten niiden ulottuvuutta ja tavoitettavuutta.

Räätälöimme tehokkaita maksullisia mainoskampanjoita, jotka kohdistetaan tarkasti haluttuun kohderyhmään, tuottaen korkean ROI:n.

Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa kuvapankkia, joka tukee visuaalista ilmettäsi ja tehostaa viestintääsi eri kanavissa.

Seuraamme ja analysoimme jatkuvasti sosiaalisen median toimintaa, tarjoten oivalluksia ja ehdotuksia strategian kehittämiseen.

Järjestämme säännöllisiä kehityspalavereita yhdessä asiakkaan kanssa, arvioidaksemme edistymistä ja mukauttamaan strategiaa tarpeiden mukaan.

Katso myös muut pakettimme:

Influencer Bot

Etsimme ja yhdistämme vaikuttajat (influencers) sekä toimitamme kampanjoista syntyvää dataa ja raportteja.

Report Bot

Sosiaalisen median kanavien raakadatan ja raportoinnin työkalut auttavat ymmärtämään kävijöitä ja heidän tarpeitaan.

Sosiaalisesta mediasta on tullut kriittinen osa organisaatioiden strategiaa. Monilla ei kuitenkaan ole aikaa tai osaamista hyödyntää somea johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

Luottamuksen rakentaminen

Lisää brändinne tietoisuutta ja luottamusta.

Kävijöiden hankinta

Hanki uusia kävijöitä sosiaalisen median kanaville.

Syventävät raportit

Kampanjaraportit kävijöistä, sitoutumisista ja mahdollisuuksista.

räätälöidäänkö palvelu täydelliseksi sinulle?

 
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue