Paranna käyttäjäkokemusta ja suorituskykyä – Tärkeimmät vinkit Core Web Vitals -pisteiden optimointiin

Core Web Vitals
  • Optimoi verkkosivuston latausaika nopeammaksi käyttämällä tehokasta verkkotallennustekniikkaa ja optimoimalla koodia.
  • Minimoi JavaScriptin suoritusaika ja vältä pitkäkestoisia tehtäviä, jotka voivat aiheuttaa viivettä käyttäjän vuorovaikutuksessa (First Input Delay).
  • Estä odottamattomia sisällön siirtymiä ja varmista visuaalinen vakaus latauksen aikana välttämällä elementtien dynaamista muutosta (Cumulative Layout Shift).
  • Esilataa resursseja, kuten kuvia, tarvittaessa, jotta sivun layout ei muutu yllättäen.
  • Seuraa säännöllisesti Core Web Vitals -pisteitä ja tee jatkuvaa optimointia parantaaksesi verkkosivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta.

Verkkosivuston suorituskyky ja käyttäjäkokemus ovat keskeisiä tekijöitä menestyvän verkkosivuston rakentamisessa. Yksi tapa arvioida ja parantaa näitä tekijöitä on Core Web Vitals -pisteiden tarkastelu. Core Web Vitals (CWV) ovat mittarit, jotka Google on kehittänyt auttamaan verkkosivustojen omistajia tarjoamaan paremman käyttäjäkokemuksen. 

Löydät sivustosi Core Web Vitals -tiedot Google Search Consolesta -tilisi ”sivuston suorituskyky” kuva 1. 

Kuva 1: Core web vitals

Tarkastele tuloksia ”avaa raportti” ja näet tarkemmin sivuillasi olevat ongelmat.

Core Web Vitals mittarissa oleva FID muuttuu INP

”Toisen vuoden testauksen ja yhteisön palautteen keräämisen jälkeen olemme valmiita ottamaan harjoituspyörät pois ja ilmoittamaan, että INP ei ole enää kokeellinen. Lisäksi maaliskuusta 2024 alkaen olemme myös sitoutuneet mainostamaan INP:tä uudeksi Core Web Vital -mittariksi reagointikyvylle, joka korvaa FID:n.

Mitä tämä tarkoittaa Google Search Consolelle

Uusi mittari, INP, korvaa FID:n osana Core Web Vitals -tietoa maaliskuussa 2024. Search Console sisällyttää INP:n Core Web Vitals -tietoihin, jotta sivustojen omistajat ja kehittäjät voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin ja arvioida sivujaan uuden mittarin mukaan. raportti myöhemmin tänä vuonna. Kun INP korvaa FID:n maaliskuussa 2024, Search Console -raportti lopettaa FID-tietojen näyttämisen ja käyttää INP:tä uutena reagointimittarina.”

https://developers.google.com/search/blog/2023/05/introducing-inp

Lähtökohtana nopea latausaika

Largest Contentful Paint (LCP) mittaa suurimman näkyvän sisällön latautumisaikaa. Nopeat latausajat parantavat käyttäjäkokemusta ja voivat vaikuttaa myönteisesti CWV-pisteisiin. Varmista, että verkkosivustosi latautuu nopeasti optimoimalla koodia, käyttämällä tehokasta verkkotallennustekniikkaa ja hyödyntämällä sisällön esilatausta.

Minimoi First Input Delay (FID)

FID mittaa aikaa, joka kuluu ensimmäisen käyttäjän vuorovaikutuksen ja sivun reagoinnin välillä. Varmista, että verkkosivustosi on optimoitu reagoimaan nopeasti käyttäjän toimiin. Tämä saavutetaan minimoimalla JavaScriptin suoritusaika ja välttämällä pitkäkestoisia tehtäviä, jotka estävät sivun reagoinnin. Voit myös harkita resurssien, kuten kuvien, lataamista vasta tarvittaessa.

Stabiilius on avain Cumulative Layout Shiftin (CLS) vähentämiseen

CLS mittaa odottamattomien sisällön siirtymien määrää latauksen aikana. Varo sisällön dynaamisia elementtejä, jotka voivat aiheuttaa sivun hyppimistä ja aiheuttaa epämiellyttävää käyttäjäkokemusta. Käytä CSS:n ja JavaScriptin vakaata lataamista varmistaaksesi, että sivun elementit säilyvät paikoillaan latauksen aikana. Määritä kuvien ja muiden resurssien kokoja etukäteen, jotta sivun layout ei muutu yllättäen.

Jatkuva seuranta ja optimointi

CWV-pisteet voivat vaihdella ajan myötä, joten on tärkeää seurata niitä säännöllisesti

Core Web Vitals (CWV) ovat Google kehittämiä mittareita, jotka arvioivat verkkosivuston käyttäjäkokemusta. Ne ottavat huomioon sivun latausnopeuden, visuaalisen vakauden ja käyttöliittymän reagointiajan. CWV-mittarit auttavat verkkosivustojen omistajia ja kehittäjiä parantamaan sivustojen suorituskykyä ja tarjoamaan paremman käyttäjäkokemuksen.

CWV-mittareita ovat:

Largest Contentful Paint (LCP): Mittaa aikaa, joka kuluu suurimman näkyvän sisällön, kuten tekstin tai kuvan, latautumiseen sivulla. Hyväksyttävä LCP-tavoiteaika on alle 2,5 sekuntia.

First Input Delay (FID): Mittaa aikaa, joka kuluu ensimmäisen käyttäjän vuorovaikutuksen (kuten linkin napsauttaminen) ja sivun reagoinnin välillä. Hyväksyttävä FID-tavoiteaika on alle 100 millisekuntia.

Cumulative Layout Shift (CLS): Mittaa sivun visuaalisen vakauden muutosta latauksen aikana. CLS-arvo heijastaa odottamattomien sisällön siirtymien määrää. Hyväksyttävä CLS-arvo on alle 0,1.

Yhteenveto

Google käyttää CWV-mittareita arvioidessaan sivustojen laatua ja sijoitusta hakutuloksissaan. Paremmat CWV-pisteet voivat auttaa sivustoa saamaan paremman näkyvyyden ja liikennettä hakukoneissa. On tärkeää seurata ja optimoida sivuston suorituskykyä parantaakseen CWV-pisteitä.

Tietoa meistä

Digitoimisto Pulse on erikoistunut somekanavien hallintaan ja sisällöntuotantoon. Aikataulutamme ja julkaisemme organisaatioosi tavoitteisiin sopivaa sisältöä puolestasi. Löydä uusia asiakkuuksia ja syvennä asiakaskokemusta.

Pysy alasi kärjessä tiedon ansiosta. Saat markkinoinnin parhaita käytäntöjä mailiisi 1-2 krt/kk.
* Pakollinen
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue